HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

Ngày 6/11/2017: Công ty TNHH Giải pháp chất lượng VQB đã tổ chức hiệu chuẩn thiết bị cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang. - VQB...