TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015, QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là 1 bộ tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và chính sách môi trường khác. ISO 14000 tương tự như ISO 9000 trong quản lý chất lượng. Cả hai đều đưa ra quy trình làm cách nào để sản xuất một sản phẩm.

 1. Các khóa đào tạo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 14001:

Thời gian học từ 4 đến 5 ngày: Trong thời gian học đánh giá viên hiểu được tiêu chuẩn và có thể sử dụng để đánh giá các hệ thông quản lý với những yêu cầu của ISO. Cuối khóa có bài kiểm tra để xác minh kiến thức và năng lực về ISO 14001 cho đánh giá viên trưởng. Chỉ với khóa học được công nhận, một cá nhân có thể được chấp thuận để đánh giá chứng nhận ISO 14001 cho một cơ quan chứng nhận.

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 14001:

Khóa học kéo dài từ hai đến ba ngày, được xây dựng trên khóa học của đánh giá viên trưởng, nhưng không có bài kiểm tra năng lực.

Khóa đào tạo về nhận thức và thực hiện ISO 14001:

Khóa học từ một đến hai ngày hoặc thậm chí có thể học trực tuyến. Học viên được cung cấp kiến thức tổng quan về tiêu chuẩn, và được cấp chứng chỉ sau khóa học.

 1. Các bước triển khai áp dụng ISO 14001:2015

Bước 1: Xây dựng chính sách môi trường;

Bước 2: Lập kế hoạch về quản lý môi trường;

Bước 3: Thực hiện và điều hành;

 • Tái cơ cấu và phân bổ trách nhiệm
 • Đào tạo năng lực và nhận thức
 • Thiết lập và triển khai hệ thống thông tin
 • Văn bản hóa tài liệu của hệ thống quản lý môi trường
 • Kiểm soát điều hành
 • Sự chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp

Bước 4: Kiểm tra và hành động khắc phục;

 • Giám sát và đo
 • Đánh giá sự tuân thủ
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa
 • Hồ sơ
 • Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường

Bước 5: Xem xét lãnh đạo.

“Thực hiện có trách nhiệm và kỹ năng chuyên nghiệp nhằm thỏa mãn khách hàng, đối tác đầu tư và hợp tác kinh doanh đó là tiêu chí phát triển của VQB”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *