Khóa “Huấn luyện ATVSLĐ” tại Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam – CN tại Ninh Thuận

Khóa Huấn luyện ATVSLĐ:

68_Main

– Khóa “huấn luyện ATVSLĐ” tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam – Chi nhánh tại Ninh Thuận, Được tổ chức từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 30/8.

– Khóa học bao gồm 4 nhóm: 1,2,3,4 với số lượng 193 học viên.

Mục tiêu của khóa học:

  1. Mục tiêu Nhóm 1:

– Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động.

– Trình bày được phương pháp xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động và tuyên truyền thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong quần chúng.

– Phân tích được các nguy cơ gây mất an toàn trong sản xuất và các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

– Hướng dẫn kỹ năng Thẩm định và  phê duyệt  kế hoạch bảo hộ lao động của doanh nghiệp đúng thủ tục, quy định.

– Hướng dẫn kỹ năng Phân tích báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi hoạt động của doanh nghiệp.

– Hướng dẫn kỹ năng Chỉ đạo, thực hiện đúng các qui định của Nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được giao quản lý.

  1. Mục tiêu Nhóm 2:

– Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

– Trình bày được nội dung về công tác quản lý vệ sinh, an toàn lao động.

– Trình bày được các quy định an toàn chung về quản lý, sử dụng các loại phương tiện, thiết bị, vật tư thường sử dụng trong sản xuất.

– Trình bày được phương pháp xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động và tuyên truyền thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong quần chúng.

– Phân tích được các nguy cơ gây mất an toàn trong một số lĩnh vực công việc và biện pháp phòng ngừa.

– Thực hiện đúng các quy định về an toàn điện, hóa chất.

– Xây dựng được quy định an toàn trong quản lý, sử dụng các phương tiện, thiết bị cụ thể.

– Thực hiện thành thạo biện pháp an toàn khi làm việc trên cao.

– Thực hiện thành thạo kỹ thuật cứu người bị tai nạn giật điện và các tai nạn thông thường khác.

  1. Mục tiêu nhóm 3:

– Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động.

– Biết được đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại khi làm việc.

– Trình bày được kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

– Nắm được các phương pháp xử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong sản xuất.

– Sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân, biết cách tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc trong quá trình làm việc.

– Đánh giá các yếu tố nguy hiểm và phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.

  1. Mục tiêu nhóm 4 :

– Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động.

– Biết được các yêu cầu về  an toàn lao động vệ sinh lao động tại công trường, phân xưởng, các yêu cầu an toàn lao động vệ sinh lao động vói từng công việc được giao.

– Nắm được các phương pháp sử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong sản xuất.

– Sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân, biết cách sơ cứu tai nạn lao động , xác định được các phương pháp xử lý sự cố trong sản xuất.

– Thực hiện đúng các qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật và doanh nghiệp.

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI:
Công ty TNHH Giải pháp chất lượng VQB.
Địa chỉ: Thôn 1 Thanh Long, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Hotline: 0816.180.008
Tel:
0232.3573.333
Email: vqbtraining@gmail.com
Website: vqb.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *