TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015


1.TIÊU CHUẨN ISO 14001:

– Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn thuộc Bộ tiêu chuẩn ISO 14000. ISO 14001 đưa ra các yêu cầu, quy định và hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý môi trường.
– Hay nói cách khách, ISO 14001 sẽ là chuẩn mực khi Doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống quản lý môi trường.
Đây cũng chính là tiêu chuẩn trọng tâm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000.

2.Các phiên bản ISO 14001:

– ISO 14001 tới nay đã có 03 phiên bản chính thức. Bao gồm:các phiên bản iso 14001

– Phiên bản chính thức được ban hành vào năm 1996 là ISO 14001:1996. Phiên bản này đã hết hiệu lực.
– Phiên bản thứ 2 là ISO 14001:2004. Phiên bản này đã hết hiệu lực.
– Phiên bản mới nhất là ISO 14001:2015 ban hành ngày 14/09/2015.

3.ISO 14001:2015 – Phiên bản mới nhất:

– Ngày 14/09/2015 tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Nó giúp cải thiện tổ chức của họ gắn với đảm bảo hiệu suất môi trường thông qua sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng, sự tín nhiệm của các bên liên quan.

– Tiêu chuẩn ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công nhất của ISO.

– Sau 19 năm từ năm 1996, tiêu chuẩn ISO 14001 đã được xem xét và ban hành phiên bản mới năm 2004. Kể từ đó tới nay, tiêu chuẩn đó đã có mặt trên 155 quốc gia trên toàn thế giới và 324.148 chứng chỉ đã được cấp cho các tổ chức, tăng thêm 22,526 chứng chỉ so với năm 2013.

– Phiên bản mới yêu cầu phải nắm bắt được thực trạng của tổ chức hay doanh nghiệp nhằm quản lý rủi ro tốt hơn. Bên cạnh đó, phiên bản ISO 14001: 2015 cũng chú trong hơn tới vai trò của lãnh đạo đối với tổ chức hay doanh nghiệp trong công tác quản lý môi trường. Ngoài ra sẽ có sự thay đổi theo hướng nâng cao hiệu quả môi trường bên cạnh việc cải tiến hệ thống quản lý.

 4.NỘI DUNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015:

– Để có thể áp dụng và triển khai thành công ISO 14001:2015. Doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ về tiêu chuẩn ISO 14001. Việc tìm hiểu về nội dung ISO 14001 bao gồm: cấu trúc; các điều khoản; các yêu cầu chính; cách triển khai vận hành; cách đáp ứng yêu cầu điều khoản…
– Tất cả những thông tin đó sẽ giúp Doanh nghiệp có thể triển khai được ISO 14001 một cách hiệu quả. Nội dung của ISO 14001:2015 bao gồm một số thông tin cơ bản sau.

Tải liệu tham khảo:  ISO 14001-2015 (1) (2)

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI:
Công ty TNHH Giải pháp chất lượng VQB.
Địa chỉ: Thôn 1 Thanh Long, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Hotline: 0816.180.008
Tel:
0232.3573.333
Email: vqbtraining@gmail.com
Website: vqb.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *